Què és el Sambori d’Omnium Cultural? Un projecte on els protagonistes són la llengua, l’educació, la cultura, la cohesió social… i l’alumnat. 

Enguany, hi han participat 11.357 alumnes de 155 centres, treballant en equip i creant creant tot tipus d’obres en català en format audiovisual. 

Versembrant hi hem col·laborat acompanyant a 24 centres participants en la creació d’una cançó i un videoclip de rap. 

Aquest divendres 13 de maig tindrà lloc la culminació del projecte amb la celebració de la Festa Sambori, que serà un espai de trobada de tots els infants, joves, docents, famílies i entorn d’arreu del territori amb activitats, tallers i actuacions. A l’acte es farà pública la selecció de les obres que siguin més representatives. 

Fins aquest any, el Sambori era un premi escolar de narrativa d’autoria individual que tenia per objectiu promoure l’ús literari del català a l’educació primària, secundària i post-obligatòria d’escoles i instituts del Principat, la Franja, Andorra i Catalunya Nord. Aquest curs, coincidint amb la 15a edició del premi, el Sambori Òmnium ha fet un pas endavant per adaptar-se a les noves realitats i als nous reptes que tenim com a societat i el projecte s’ha convertit en la Mostra Sambori Òmnium, un impuls a la cultura com a eina de transformació social i una base sobre la qual treballar de forma conjunta i transversal la generació d’oportunitats educatives. 

El Sambori ha obert el focus i ha ampliat l’espectre a tota la creació cultural, agafi la forma que agafi: literatura, arts escèniques, música, creacions audiovisuals, entre d’altres, sempre enregistrada en format vídeo. A més, les obres del Sambori han deixat de ser individuals, obra d’un sol alumne, i han passat a ser d’autoria col·lectiva. Amb la Mostra Sambori es vol interpel·lar el conjunt d’infants i joves d’arreu del país perquè participin i trobin el seu camí com a creadors, donant valor a les habilitats pròpies de cadascú i se sumin a un projecte col·lectiu.