Us deixem la primera d’una sèrie d’entrevistes que farem a diferents artistes perquè vagin enriquint el mòduls del Campus Virtual relatius a la creativitat. Comencem amb Panxo de Zoo.