Fa temps que venim comprovant amb orgull que bona part de la nostra feina comença a sentir-se amb força -també- dins del murs de l’acadèmia. La setmana passada vam poder reflexionar al voltant del potencial pedagògic del rap en el marc de tres propostes diferents: Les IV Jornades sobre experiències per promoure l’educació inclusiva i la inclusió social de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, el cicle de conferències organitzat per les Biblioteques de Barcelona en el marc del procés de reflexió per l’elaboració del Pla Director 2021-2030 i el Seminari de Didàctica del Departament de Pedagogia de l’ESMUC. En cadascuna de les intervencions, el Pau Llonch va compartir les bases teòriques i aplicacions practiques de la nostra proposta en relació a l’ús del rap i el hip-hop com a eines pedagògiques, incidint en aspectes com l’atenció a la diversitat, el vincle entre cultura i educació i la creativitat com a mecanisme per generar aprenentatges significatius. 

En aquest vídeo hi trobareu part dels continguts compartits en les diferents sessions, sobre els potencials educatius de l’ecofuncionalisme i la psicologia vygotskiana, els fonaments teòrics que vertebren el projecte de Versembrant.