En el marc de la proposta Projectes Singulars, impulsada pel programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, aquest estiu organitzem un curs intensiu amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB destinat a professorat de secundària per tal d’incorporar la producció musical a les aules a través del programari Ableton Live i Sonic Pi. 

El curs tindrà lloc de l’11 al 15 de juliol al Campus de la UAB (Bellaterra) i serà impartit per Pau Llonch i Patxi Vazili.

Aquest curs està al servei d’enriquir les metodologies de l’ensenyament musical a Catalunya, tant en instituts d’educació secundària com a la vasta xarxa d’escoles de músiques del país. 

L’objectiu principal és que l’alumnat aprengui a incorporar eines de composició, producció i enregistrament digitals. Aquestes eines, malgrat ser d’ús habitual i obligatori en la totalitat del circuit professional de la música, segueixen sense tenir cap pes en una formació pràctica de l’alumnat que encara està massa enfocada a uns continguts verbalistes, centrats únicament en la interpretació instrumental analògica i insuficients pel seu desenvolupament personal i professional.  

Desenvolupar aquests aprenentatges de producció musical permetrà a les persones inscrites portar a terme un projecte al seu centre basat en la noció d’artefacte identitari i en les narratives transmèdia.  

Objectius 

 • Reflexionar sobre les eines musicals digitals i les oportunitats que ofereixen a les aules de música, de programació o a qualsevol projecte educatiu que vulgui comptar amb una dimensió musical.  
 • Introduir-se a la producció musical amb el programa canònic Ableton Live.  
 • Introduir-se al codi de programació musical amb el programa Sonic Pi.

Continguts

 • Música i tecnologia: una introducció per a no iniciats.
 • Conceptes transversals: Sampler. Sintetitzador. Seqüenciador. – – Contextualització històrica.
 • Sonic Pi.
  • Introducció.
  • Sintetitzadors.
  • Samples.
  • Aleatorització.
  • Estructures de programació.
  • FX.
  • Estructures de dades.
  • Codificació en directe. 
 • Ableton.
  • Ableton live basics (Grid, Browser, Session i Arrangement view, Tracks, clips i escenes).
  • Clips MIDI (Gravació, captura, edició i quantització).
  • Instruments Virtuals (Simpler, Drum Rack i Sampler).
  • Swing / groove (conceptes i tècniques d’aplicació).
  • Warping i tractament d’àudio.
  • Finalització dels projectes.

Metodologia

La metodologia d’aula es basa en la pràctica. Concebem els nostres cursos com un programa de construcció funcional que és coherent amb la tesi vygotskiana segons la qual l’ensenyament únicament és vàlid quan precedeix el desenvolupament.

El curs, igual que els tallers que portem als centres, es dissenya com una activitat de mediació planificada que es va articulant en una dinàmica d’aprenentatge més complexa i no es centra només en els coneixements o continguts en si mateixos.

Avaluació

Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació 

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l’assistència al 80% de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

Més informació i inscripcions aquí: https://www.uab.cat/web/formacio/activitats-d-estiu/la-produccio-musical-a-l-aula-ableton-live-i-sonic-pi-1345857838567.html

Promou i finança: la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball