L'activitat ha tingut un ampli ressò a mitjans catalans i estatals. Us n'oferim un recull.

El rap entra a les aules...

...i als mitjans.