Aquests tallers es plantegen amb un doble objectiu. En primer lloc, aportar als educadors —mestres i professors d’institut professionals o en formació— una eina creativa per treballar a l’aula els discursos contra el racisme, la xenofòbia i el sexisme. En segon lloc, la connexió de les habilitats en llengua catalana i literatura —rima, creativitat, expressió— amb la realitat social. El rap permet, així mateix, connectar el llenguatge amb la música, i aprofitar aquesta connexió per fomentar la capacitat de reflexió i crítica davant situacions de discriminació. Els tallers tindran un doble vessant, teòric i pràctic. El ponent, Pau Llonch, és promotor dels projectes Versembrant, Escola de Rima, exposarà la seva experiència en centres de primària, secundària i adults, i aportarà també coneixements pràctics per als educadors.

En els tres tallers que es proposen, es donarà a conèixer amb materials varis —exposició, vídeo, debat, etc.— el projecte realitzat a diferents centres educatius, i s’introduiran els continguts desenvolupats des de la pràctica en els tallers i cursos de rap. A continuació s’adapten al format de formació d’educadors, els objectius i continguts del projecte de Tallers i cursos de rap, de Versembrant SCCL.

Consulteu el següent enllaç per conèixer els objectius, continguts, les dates i els horaris!

https://sac.uib.cat/act_sac/formacio/20-21/Tallers-de-rap/